ارتباط با ما

روغن محافظ

از این روغن به عنوان پوششی برای محافظت از قطعات فلزی در مقابل زنگ زدگی و خوردگی طی مراحل ساخت و نگهداری ، همچنین برای جلوگیری از خوردگی و زنگ زدگی سطوح داخلی موتور های بنزینی و دیزلی و محافظت کوتاه مدت از فلزات و قطعات آهنی مورد استفاده قرار می گیرند .

روغن محافظ به دو شکل مایع و نیمه جامد عرضه می گردد.

کاربرد:

  • محافظت سطوح داخلی موتور های بنزینی و دیزلی

  • محافظت کوتاه مدت از فلزات و قطعات آهنی

مزایا :

  • محافظت عالی در برابر زنگ زدگی و خوردگی