ارتباط با ما

ضدیخ آلی

این محصول بر پاییه منواتیلن گلایکوال بسیار خالص و مواد افزودنی ضدخوردگی و ضدرسوب ، با آخرین تکنولوژی روز فروموله شده است.

این محصول عاری از فسفات ها ، آمین ها ، نیترات ها و بور می باشد و دوستدار محیط زیست بوده و عمر طولانی دارد.

کاربرد:

  • استفاده در موتور های گازی و دیزالی صنعتی و خودرو

مزایا :

  • حاوی مواد افزودنی از نوع آلی که نسبت به ضدیخ عادی محافظت بیشتری در برابر کاویتاسیون نشان می دهد .

  • حفاظت عالی از فلزات به خصوص آلومینیوم که در موتور های مدرن استفاده می شوند

  • پایداری حراررتی عالی

  • کارایی عالی سیال برای طولانی مدت

  • جلوگیری از خطذ فرسایش لوله ها از مواد رسوبی

  • انتقال حرارت خوب