ارتباط با ما

هیدرولیک صنعتی

نوعی روغن هیدرولیک ممتاز برای استفاده در انواع سیستم های هیدرولیک صنعتی که نیاز به مواد افزودنی ضد سایش دارند مناسب می باشد .

کاربرد:

  • سیستم های هیدرولیک عمومی که شامل اجزایی با بار زیاد هستند .

  • پرس های سبک و سنگین

مزایا:

  • خاصیت بالای جدا بپذیری آب

  • قابلیت فیلتراسیون بسیار عالی

  • خاصیت ضد سایش مطلوب

  • پایداری حراررتی عالی و مقاوم دز مقابل اکسایش

  • قابلیت جداپذیری سریع از هوا