ارتباط با ما

گاز سوز HA

روغن گازسوز HA یک روغن موتور چند درجه ای ممتاز ویژه موتور های گازسوز و یا با سوخت دوگانه می باشد. با توجه به بالا بودن خاکستر سولفاته این محصول جهت استفاده از سوختهای با مقدار گوگرد بیش از 1توصیه می گردد.

 کاربرد :

  • موتور های گازسوز و دوگانه سوز

  • موتور هایی که از سوختهای با مقدار گوگرد بیش از 1% استفاده می کنند .

مزایا:

  • خاصیت پاک کنندگی قوی

  • محافظت قطعات در برابر خوردگی و زنگ زدگی