ارتباط با ما

گاز سوز MP

یک روغن موتور گاز سوز بسیار عالی است که برای استفاده در اتوبوسها و کامیونهای گازسوز اعم از خودروهای دوزمانه و چهار زمانه و توربوشارژ با انواع سوخت های LNG_LPGو CNG توصیه میگردد .

 

کاربرد

  • استفاده در انواع خودروها با سوختهای LNG_LPG و CNG 

  • استفاده در موتور های دوزمانه چهارزمانه و توربوشارژ

مزایا:

  • خاصیت پاک کنندگی قوی

  • محافظت قطعات در برابر خوردگی و زنگ زدگی