ارتباط با ما

گریس آلومینیوم کمپلکس

این گرس از روغن پاییه مرغوب پارافینیک و تغلیظ کننده صابون فلزی آلومینیم کمپلکس ساخته شده است . این محصول به دلیل دارا بودن مواد افزودنی ضئد خوردگی و روانکار ها یجامد از خواص ضد خوزدگی ، ضد سایش و خاصیت فشار پذیری EP بالایی برخوردار می باشد.

این فرآورده در کاربردهای صنعتی با دمای کارکرد بالا که مقاومت بسیار خوب در مقابل آب، چسبندگی بالا و قابلیت عال یپمپاژ شدن مورد نیاز است از قبیل کوره و آسیابهای صنایع سیمان ، معدنی ، فلزات و… استفاده می شود .

کاربرد: 

  • انواع یاتاقان ها و دنده ها ی باز خصوصا صنایع سیمان ، معدنی و فلزات

  • انواع سیستم های پمپاژ مرکزی

  • کلیه مواردی که چسبندگی خوب و مقاومت در برابر آب مورد نیاز می باشد .

مزایا: 

  • نقطه قطره ای شدن بالا

  • مقاومت عالی در برابر آب و رطوبت

  • خاصیت ضد خوردگی

  • خاصیت ضد ساییدگی عالی به دلیل وجود روانکار های جامد

  • خاصیت چسبندگی بالا به همراه قابلیت عالی اسپری شدن