ارتباط با ما

گریس کاپ

گریس کاپ از روغن پاییه معدنی و صابون کلسیم تهیه می شود . به علت مقاومت عالی این گریس در برابر آب استفاده از آن برای محیط های مرطوب توصیه می گردد. این گرریس برای روانکاری عمومی در سرعت و بارهای مکانیکی کم ، مجاز می باشد. خاصیت چسبندگی کاپ از شاسی کمتر است

کاربرد :

  • راوانکاری عمومی

  • محیط مرطوب از قبیل پمپ های آب

  • اتصالات ، لوله ها ، ریل ها ، قفل ها و پیچ ها

  • دمای عملیاتی حداکثر تا 60 درجه سانی گراد

مزایا :

  • مقاومت عالی در برابر آب

  • سهولت بکار گیری و قابلیت پمپاژ عالی