ارتباط با ما

گریس کلسیم گرافیت

گریس کلسیم گرافیت علاوه بر روغن پایه مرغوب و صابون کلسیم دارای ترکیبی از روانکار های جامد از قبیل گرافیت می باشد. استفاده از روانکار جامد( گرافیت ) سبب کاهش اصطکاک می شود . ماشین آلاتی که با گیس کلسیم گرافیت روانکاری می شوند نسبت به گریس معمولی با انرژی کمتری به حرکت در می آیند . بعلاوه گرافیت در صورت فقدان گریس کاری به موقع ، مانع از گیر پاچ قطعات می گردد .

کاربرد:

  • روانکاری اکسل ها

  • صنایع دریایی

  • کارخانجات نورد فولاد ، راه آهن در حداکثر دمای عملیاتی 60 درجه

  • یاتاقان مسطح با سطح غیر هموار

مزایا :

  • مقاومت عالی در برابر آب و چسبنگی خوب

  • خاصیت کاهش شدید اصطکاک و سایش به دلیل استفاده از رواکار جامد گرافیت