ارتباط با ما

روغن های کشش صنایع فلزی

روغن کشش MCu رروغن امولسیون شونده، ویژه کشش مفتولهای مسی و عملیات پرسکاری ورق های مسی می باشد و در ساخت آن از روغن پایه معدنی و مواد افزودنی مناسب استفاده شده است.

کاربرد:

  • کشش مفتول های مسی از قطرهلی بزرگ تا قطر نهایی 0.08mm (کاهش قطر)
  • عملیات پرس ورق های مسی

مزایا:

  • محافظت از مفتول های مسی در برابر خوردگی
  • جلوگیری از اصطکاک و سایش
  • ایجاد سطح یکنواخت و صیقلی بر روی مفتول و سیم کشیده شده
  • تشکیل امولسیون سفید شیری پایدار و مقاوم در مقابل فساد میکروبی
  • تشکیل امولسیون پایدار با آب تا سختی 350ppm

نحوه ساخت امولسیون:

روغن کیمیا کشش MCu به صورت امولسیون قابل مصرف می باشد که درصذ اختلاط این روغن با آب بستگی به نوع کشش و میزان کاهش قطر سیم دارد. برای این منظور می توان از جدول زیر استفاده کرد:

میزان کاهش قطر(MM)درصد اختلاط
Rod breakdown10 تا 15%
Intermediate 0.3-0.86 تا 8%
Fine 0.15-0.34 تا 6%
Super Fine 0.08-0.143تا 5%