ارتباط با ما

روغن دنده GL5

این روغن دنده ی ویژه از روغن پارافینیک بسیا مرغوب با شاخص گرانروی بالا تهیه می شود . میزان ماده افزودنی EP که در ساخت ایتن روغن بکار می رود بیشتر از گروه GL4 است .

وجود مواد افزودنی خاص به همراه ادتیو EP موجب افزایش مقاومت روغن در برابر فشار و تنش های بالا شده و سبس می شود که این روغن را بتوان در شرایط سخت و بارها یناگهانی ، سرعت زیاد گشتاور کم و یا سرعت کم، گشتاور زیاد بکار برد.

کاربرد:

دیفرانسیل خودروهای سبک و سنگین

جعبه دنده های هیپویید و چرخ دنده های حلزونی مایل

مزایا

  • کاهش سایش و اصطکاک

  • محافظت عالی در برابر زنگ زدگی و خوردگی

  • کاهش کف پایدار در سیستم