ارتباط با ما

روغن گردشی

روغن گردشی در ماشین آلات صنعتی که دارای سیستم های گردشی R&O و سیستم های هیدرولیکی مانند دستگاه های دارای دنده های بسته، چرخ زنجیرها، یاتاقان های ساده و ضد اصطکاک، موتور پمپ های الکتریکی، دستگاه های نساجی و ابزارهای که به روغن گردشی R&O (با مواد افزودنی ضدزنگ و ضد اکسایش) نیاز دارند مورد استفاده قرار می گیرد.

کاربرد:

  • کلیه ماشین آلاتی که به روغن R&O نیاز دارند

  • سیستم های گردشی

  • سیستم های رئنکاری عمومی

مزایا

  • پایداری حرارتی و خاصیت ضد اکسایش مناسب

  • قابلیت جداپذیری سریع از هوا

  • سازگاری با مواد موجود در سیستم هیدرولیکی