ارتباط با ما

روغن های عملیاتی ماشین کاری

روغنی با خاصیت امولسیون شونده و  ساخت آن با انواع روغن پاییه های سنتتیک نیمه سنتتیک و معدنی می باشد .نسبت اختلاط آن با آب بر حسب نوع و شرایط کاربرد به طور معمول بین 3%الی 10% می باشد.

موارد کاربرد :

عملیات های ماشین کاربی از قبیل : تراشکاری ، فرزکاری، برشکاری،سنگ زنی و مته زنی فلزات آهنی و غیر آهنی

مزایا :

  • پایدار امولسیون

  • مقاومت قابل قبول در برابر باکتری عوامل میکروبی و قارچ

  • محافظت از فلزات از بابت زنگ زدگی و خوردگی

  • سهولت نگهداری

  • و در انواع تمام سنتتیک آن غیرسمی بودن روغن