ارتباط با ما

API SF/SE

روغنی چهار فصل که از روغن پاییه معدنی مرغوب با شاخص گرانروی بالا تهیه شده است و در شرایط مختلف آب و هوایی مورد استفاده قرار میگیرد. این روغن دارای تغییرات اندک در دماهای مختلف می باشد ودر ساخت آن از مواد افزودنی ضدزنگ، ضداسیش،پاک کننده عالی و… استفاده شده است.

کاربرد:

  • روغنکار موتور های بنزینیو دیزلی که برای آنها رو؛« با سطح کارآیی API SF/SEتوصیه گردیده است

  • خودرو های دیزلی توربو شارژ و سوپر شارژ سبک

مزایا:

  • خاصیت پاک کنندگی قوی جهت کاهش رسوبات حاصل ز احتراق و کاهش دوده

  • قابلیت حفظ گرانروی حین کار

  • پایداری حرارتی عالی و مقاوم در برابر اکسایش