ارتباط با ما

API SF/CC

روغنی چهار فصل که از روغن پاییه معدنی مرغوب با شاخص گرانروی بالا تهیه شده است و در شرایط مختلف آب و هوایی مورد استفاده قرار میگیرد. این روغن دارای تغییرات اندک در دماهای مختلف می باشد ودر ساخت آن از مواد افزودنی ضدزنگ، ضداسیش،پاک کننده عالی و… استفاده شده است.

کاربرد:

1_ روغنکار موتور های بنزینیو دیزلی که برای آنها رو؛« با سطح کارآیی API SF/CC توصیه گردیده است 2_ خودرو های دیزلی توربو شارژ و سوپر شارژ سبک

مزایا:

1_ خاصیت پاک کنندگی قوی جهت کاهش رسوبات حاصل ز احتراق و کاهش دوده 2_ قابلیت حفظ گرانروی حین کار 3_ پایداری حرارتی عالی و مقاوم در برابر اکسایش