ارتباط با ما

API SG/CD

روغنی چهار فصل که از روغن پاییه معدنی مرغوب با شاخص گرانروی بالا تهیه شده است و در شرایط مختلف آب و هوایی مورد استفاده قرار میگیرد. این روغن دارای تغییرات اندک در دماهای مختلف می باشد ودر ساخت آن از مواد افزودنی ضدزنگ، ضداسیش،پاک کننده عالی و… استفاده شده است.

کاربرد:

  •  روغنکار موتور های بنزینیو دیزلی که برای آنها رو؛« با سطح کارآیی API SG/CD توصیه گردیده است 

  •  خودرو های دیزلی توربو شارژ و سوپر شارژ سبک

مزایا:

  •  خاصیت پاک کنندگی قوی جهت کاهش رسوبات حاصل ز احتراق و کاهش دوده

  •  قابلیت حفظ گرانروی حین کار

  •  پایداری حرارتی عالی و مقاوم در برابر اکسایش