ارتباط با ما

TC

استفاده از این روغن موتور در قایق های موتوری و کلیه ماشین آلاتی که دارای موتور دو زمانه هوا خنک می باشند، توصیه می گردد.

مزایا:

  • خاصیت پاک کنندگی و معلق کنندگی ذرات ناشی از احتراق
  • میزان خاکستر سولفاته کم
  • جلوگیری از چسبندگی رینگ ها
  • جلوگیری از تشکیل رسوب و پاکیزه نگه داشتن محفظه پیستون