ارتباط با ما

روغن عایق الکتریکی

روغنی با خاصیت عایق الکتریکی می باشد و در ساخت آن ارز روغن پاییه معدنی با درجه خلوص بالا استفاده شده است .

این محصول عاری از هرگونه ماده افزودنی به تولید میرسد

کاربرد:

 • ترانسفور ماتورهای افزاینده و کاهنده برق بویژه در ترانس های پرقدرت

 • تجهیزات الکتریکی از قبیل سویيچ ها و مدار شکن ها

 • نیروگاه ها

 • صنایع نفت گاز فولاد و….

مزایا:

 • دارای پایداری حرارتی و خاصیت ضد اکسایش

 • نقطه ریزش بسیار پایین

 • خاصیت ضد خوردگی به دلیل عاری بودن از گوگرد خورنده

 • خصوصیات عایق بسیار عالی

 • قدرت خنک کاری اجزا ترانس به دلیل داشتن گرانروی مناسب

 • قدرت در الکتریک بسیار خوب

 • عاری از ماده زیانبار PCB