ارتباط با ما

روغن توربین

روغن توربین برای استفاده در انواع توربین های بخار، آب و گاز توصیه میگردد. درساخت این محصول از روغن پایه مناسب و مواد افزودنی ضد اکسایش، ضد کف، ضد خوردگی و ضدزنگ استفاده شده است.

کاربرد

  • توربین های گاز، آب و بخار

  • سیستم های انتقال قدرت بدون نیاز به روغن EP دار

مزایا

  • دارای پایداری حرارتی و ضد اکسایش عالی

  • قابلیت جدا پذیری سریع از آب

  • خاصیت جدا پذیری از هوا (Air Release)

  • مقاومت عالی در مقابل زنگ زدگی و خوردگی