گازسوز MP

روغن موتوری ویژه برای روانکاری موتورهای گازسوز با مشخصات خاکستر سولفاته متوسط می باشد .   کاربرد: اتوبوس و کامیون های گازسوز ویژه اتوبسهای گازسوز

ادامه مطلب »

گازسوز LA

یک روغن موتور گاز سوز می باشد که برای موتور های ثابت گازسوز با خاکستر سولفاته پایین بکار می رود .   کاربرد: موتور های

ادامه مطلب »

گاز سوز HA

روغن گازسوز HA یک روغن موتور چند درجه ای ممتاز ویژه موتور های گازسوز و یا با سوخت دوگانه می باشد. با توجه به بالا

ادامه مطلب »