گریس شاسی

گریس شاسی از روغن پایه معدنی و صابون کلسیم تهیه شده است. به علت مقاومت عالی این گریس در برابر آب استفاده از آن برای

ادامه مطلب »