CI4 10W40 EIII

این روغن با پایه نیمه سینتتیک و مواد افزودنی ویژه می باشد که برای موتورهای دیزلی مدل بالا (2000 به بالا) فرموله شده است. وجود

ادامه مطلب »